Rescue Diver

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina räddningstekniker och ger dig dessutom träning i ledning och evakuering vid en olycksplats. Efter avslutad kurs kan du titulera dig ”räddningsdykare”. Många säger att de har fått ett bättre självförtroende i sin dykning efter kursen.
Vissa av övningarna kan köras om man är Open Water Diver men vill man ta hela kursen ska man ha gått Advanced Open Water och ha 20 dyk.