Open water diver

Open Water Diver är grundkursen inom PADI´s utbildningssystem och är ditt första steg in i den fantastiska undervattensvärlden. Kursen är till för dig som vill lära dig grunderna inom dykning och vill kunna dyka över hela världen. Jag hjälper dig att bli en duktig dykare.

Vad ingår i kursen

Kursen består av teori,praktiska övningar i bassäng samt två dagar med dykning i öppet vatten.

Teorin består av fem moduler,där du erhåller den teoretiska kunskapen för att kunna vistas i en under vattensmiljö med enkelhet och stor trygghet. Teorimodulerna avslutas med slutskrivning som kontroll av dina kunskaper.

Praktiken i bassäng består även den av fem moduler.
Här får du de praktiska färdigheterna i hur du använder din dykutrustning på ett säkert sätt.
Varje övning gås igenom och visas av instruktören innan eleverna får pröva på uppgifterna.

Under utedyken repeterar du de övningar som tidigare övats i bassäng,inga nya övningar tillkommer,du känner alltså igen allt som ska genomföras.

Vad krävs för att gå kursen?
Att du är minst 15(10) år samt att Du kan simma 200 meter (ingen tidtagning…)
Fylla i en hälsodeklaration, om du har JA på någon fråga måste du göra läkarundersökning

Referral varianten
För dig som planerar att resa utomlands och vill påbörja din dykutbildning här hemma i Sverige men vill kunna göra klart kursen och ta dina utedyk på din resa. Hos oss kan du börja med din toeri, skrivning och din praktiska bassängdel här hemma för att sedan genomföra dina utedyk på din resa. Detta kallas för en referral.

Kursstart
Vi kör utbildning med början efter nyår sedan kör vi hela sommaren. Dom som gör utbildning under vintern har uppdyk när det blir varmt i vattnet(april-maj). Dom kurser som vi kör på sommaren brukar vara intensivkurser på 2 eller 3 veckor medans vinterkurserna brukar var under några månader. Vi brukar köra ungefär 3-4 nybörjar kurser per år. För att vi ska kunna köra en kurs krävs minst 4 elever, helst fler pga kostnader att hyra pool m.m. Vi kan även göra kurser för enstaka personer men dom kurserna är dyra pga kostnader att hyra pool m.m. Om man har egen pool eller utrustning så brukar man få rabatt.